Kulturhus

Wat en hoe

De missie van Borchuus is: “het faciliteren van (toevallige) ontmoetingen tussen mensen”.

Dat gebeurt door het aanbieden van passende ruimte aan groepen, verenigingen, instellingen en bedrijven op het gebied van cultuur, dienstverlening (maatschappelijke en zakelijke) educatie, welzijn en zorg en binnen het Kulturhus concept.

Borchuus wil hierbij maximaal samenwerken met de dienstverleners en bedrijven in de regio.

Activiteiten: “van kerk en kunst tot zorg en sport”.

Het Borchuus werkt vanuit twee stichtingen die in 2009 zijn opgericht.

 

Statuten

  1. Belangrijke onderwerpen uit de statuten zijn de artikelen 2 en 3. Samengevat staat er:
  2. De stichting heeft ten doel om vanuit het “Borchuus” een Kulturhus te ontwikkelen voor inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en instellingen in Varsseveld en omgeving met een breed geïntegreerd aanbod op het gebied van dienstverlening, zorg, educatie, welzijn en cultuur.
  3. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie bestuurders die worden benoemd door het bestuur van Stichting Borchuus Beheer.

Achtergronden over de stichting en een afschrift van de statuten zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de stichting.